شرح حال منه به خدا ............

 بعضی وقت ها  

 

بعضی وقت ها چیزی می نویسی فقط برای یک نفر،

اما دلـــــــــــت میگیرد وقتی یادت می افتد

که هرکســـــــــــی ممکن است بخواند

جـــــــــــــــــز آن یـــــــــــــــک نــــــــــــــــــــفر

دلم برات تنگ شده

کاش بیای حرفای دلمو بخونی

  دل آزاری 

دلبرم این رسم دلداری نبود

حاصل دلداگی خاری نبود

آن روزی که دل میدادمت

وعده ات قهر ودل آزاری نبود

/ 0 نظر / 11 بازدید