قبرستان عاشقان ............

 

www.smilehaa.orgقبرستان عاشقانwww.smilehaa.org

 

در شهر عشق قدم میزدم گذرم افتادبه قبرستان عاشقان خیلی تعجب کردم

 تاچشم کارمی کرد قبربودپیش خودم گفتم یعنی این قدر قلب شکسته

 وجود داره ؟

یکدفعه متوجه قلبی شدم که تازه خاک شده بود جلو رفتم برگهای روی

 قبر را کنار زدم که براش دعا کنم وای چی میدیدم باورم نمیشه اون قلبه

 همون کسیه که چندساله پیش دله منو شکسته بود ...

/ 0 نظر / 30 بازدید