توی دنیا ............

                                                                        توی دنیا چی می خوای به پات بریزم


                                                                                  همه هستیمو من به سرا پات بریزم


                                                                                لب پر خنده می خوای بیا لبهام مال تو


                                                                    چشم پر گریه می خوای هر دو چشمام مال تو


                                                 بیا تا برات بگم من وجودم مال تو


                                                بذار تا فدات بشم من غرورم مال تو


                                                اگه بازیچه می خوای بیا قلبم مال تو


                                           اگه رودخونه می خوای سیل اشکام مال تو


چرا من بی تو بمونم نمی دونم نمی تونم


واسه ی زندگی کردن تو را می خوام خوب می دونم


تو بدون عشقم تو هستی برا من زندگی هستی


تو بدون عشقم تو هستی برا من زندگی هستی...

/ 0 نظر / 49 بازدید