دل بکن

  دل بکن    

چرا تو این دنیا به این بزرگی آسمون من یه ستاره هم نداره

اصلا من دارم تاوان چیو پس میدم تاوان غرورم رو یا غرور دیگران رو

 

سهم من از این دنیا چیه؟چرا آخه؟ چرا؟

 

اصلا به کدوم امید به کدوم دلیل بسه دیگه

 

بسه حمید دل بکن

 

دل بکن از اونایی که فقط از دنیا شکستنت رو یاد گرفتن

 

دل بکن از اونایی که فقط کارشون رفتنه

 

دل بکن

 

اصلا از دنیا دل بکن

 

بسه

 

هر چی مجازات شدم به جرم گناهی که خودمم نمیدونم چیه بسه

 

همه چی بسه

 

آخه خدا پس من چی؟

 

هان پس من چی

 

کجای این قصه م

 

اولش آخرش

 

شاید هم مهره اضافیش

 

باشه

 

باشه

 

دل کندم.......

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید