شیشه ای میشکند ............

www.smilehaa.orgشیشه ای میشکندwww.smilehaa.org

شیشه ای میشکند ...

یک نفر میپرسد :

که چرا شیشه شکست ؟

یک نفر میگوید :

شاید این رفع بلاست ...

دیگری میگوید :


شیشه را باد شکست ...


دل من سخت شکست


هیچ کس هیچ نگفت ... !


غصه ام را نشنید ...


از خودم میپرسم :


ارزش قلب من از شیشه ی پنجره هم کمتر بود ؟؟؟ !


!!!!!!!!!!!


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 41 بازدید