دیر نیست ...

گروه گل یاسدیر نیست ...گروه گل یاس

 

ما کسایی که به فکرمون هستن رو به گریه می اندازیم. ما گریه می کنیم برای کسایی که به فکرمون نیستن. و ما به فکر کسایی هستیم که هیچوقت برامون گریه نمی کنن. این حقیقت زندگیه. عجیبه ولی حقیقت داره. اگه این رو بفهمی، هیچوقت برای تغییر دیر نیست

 

 

گروه گل یاسدوستت دارم ، دوستت دارم گروه گل یاس

به لطافت برگ گل

به ظرافت و زیبایی گل رز ، نرگس ، مریم

به لطافت شبنم صبحگاهی ، به استقامت کوه ، به پختگی پیر دهر

دوستت دارم ، دوستت دارم

به اندازه یک دنیا پر از محبت ، به تو عشق می ورزم

کاش که این عشق را با محبت پاسخ دهی

دوستت دارم ، دوستت دارم

عشق من منتظرت می مانم ، تا قیامت ، تا دنیا هست

تا روزی عشقت را نثارم کنی

دوستت دارم ، دوستت دارم

مرغ عشق زیبای من

فرسنگها از من دوری و روحم متعلق به توست

دوستت دارم ، دوستت دارم

دوستم داشته باش ، تا اعماق روحم از عشق تو لبریز شود

امید به تو دارم ، امیدم را ناامید نکن

محبوب من ، دلدار من ، عشق من

دوستت دارم ، تا دوستم داشته باشی

مرغ عشق من ، جفت زیبای من

دوستت دارم ، دوستت دارم

اگر بدانم که عاشقم هستی و مرا می خواهی

غم هجرانت را به جان می خرم

دوستت دارم ، دوستت دارم

مرغ عشق من ، جفت زیبای من

امید و آرزویم ، تا آخر عمر منتظرت می مانم

دوستت دارم ، دوستت دارم

/ 1 نظر / 23 بازدید
علی

یاستت خوب ودم ول پیغام اولش ولی چرا اینقدر مطالبش کم بود؟ عزیز با مرام