چیه دلم ؟؟؟؟ چرا گرفته ای ؟؟؟؟

چیه دلم؟چرا گرفته ای؟

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدلم گرفته آسمون ، نمی تونم گریه کنمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comشکنجه می شم از خودم ، نمی تونم شکوه کنمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comانگاری کوه غصه ها رو سینه من اومدهبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comباز داره باورم می شه ، خنده به من نیومودهبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدلم گرفته آسمون از خودتم خسته ترمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comتو روزگار بی کسی یه عمره که در به درمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comحتی صدای نفسم ، می گه که توی قفسمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمن واسه آتیش زدن یه کوله بار شب بسمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comدلم گرفته آسمون ، یه کم منو حوصله کنبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنگو که از این روزگار ، یه خورده کمتر گله کنبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comمنو به بازی می گیرن عقربه های ساعتمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبرگه تقویم می کنه لحظه به لحظه لعنتمبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comآهای زمین یه لحظه تو نفس نزنبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comنچرخ تا آروم بگیره یه آدم شکسته تنبهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

/ 1 نظر / 80 بازدید
سبحان

سلام دوست من[گل] امید وارم حال خوبی داشته باشی و چرخ دنیا به مذاقت خوش بچرخه. وبلاگ زیبا و جالبی داری من که خیلی خوشم اومد.امید وارم در کارت موفق و موید باشی.[قلب] با تبادل لینک موافقی؟ اگه حا لشو داری اول تو منو با نام (حرف های ناگفتنی) لینک کن اونوقت به من اطلاع بده تا منم لینکت کنم باشه.[ابرو] درضمن میتونی از وبم دیدن کنی مطمئنم بدت نمی یاد راستی نظر یادت نره ها.[خداحافظ]